top of page

CAMPANYA DE SOCI/ES 2023

Benvolgut/des soci/es de la Comunitat Catalana de Colòmbia, com tots coneixeu, la nostra és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu servir de nexe d’unió i trobada entre tots els catalans i simpatitzants de Catalunya per a mantenir viva la cultura, llengua i tradicions catalanes a Colòmbia. L’esforç i dedicació de molta gent abans que nosaltres, i ara amb la nostra tasca, ha permès que aquesta entitat històrica hagi arribat fins els nostres dies.


Els ingressos de la Comunitat tenen exclusivament tres orígens:
1. Quotes individuals, familiars i empresarials dels socis.
2. Subvencions de la Generalitat de Catalunya.
3. Donacions per a les activitats (copagament).

 

El destí dels fons és en benefici de tots els membres de la Comunitat. Els nou membres de la Junta Directiva fan tot el possible per a que els fons arribin a tot amb un pressupost que ronda els 10.000 EUR anuals.

A la Junta Directiva celebrada el 6 d´octubre de 2022 es va acordar que es mantenen els mateixos preus del 2022 per a les quotes de soci/es del 2023:
1. Quota de soci individual: 100.000 COP
2. Quota de socis familiars: 180.000 COP
3. Quota de socis empresarials: 300.000 COP

La quota de soci/a és per anys naturals sense possibilitat de prorrateig ni descompte per qualsevol període transcorregut, per tan la vigència va de l´1 de gener a 31 de desembre, independentment  el mes de l’any en el qual s’hagi realitzat el pagament.

logooriginal.png

FES-TE

SOCI

COMCATCOL

FORMULARI DE SOCI INDIVIDUAL 2023

Dret de soci 1 persona

Quota anual de 100.000 pesos/any

Descomptes a les activitats, classes de català i convenis amb les empreses de la Comunitat.

FORMULARI DE SOCI FAMILIAR 2023

Dret de soci fins a 5 persones

Quota anual de 180.000 pesos/any

Descomptes a les activitats, classes de català i convenis amb les empreses de la Comunitat.

FORMULARI DE SOCI EMPRESARIAL 2023

Dret de soci fins a 5 persones

Quota anual de 300.000 pesos/any

Descomptes a les activitats i classes de català

Descomptes a les activitats, classes de català, convenis amb les empreses de la Comunitat i publicitat de l'empresa a les xarxes socials.

WHATS APP SUPPORTER (NO SOCI/ES)

bottom of page